Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTYRKNING bestyr4kniŋ l. 032, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
(numera knappast br.) vbalsbst. till BESTYRKA, särsk. till BESTYRKA 2: bestyrkande. Midt under fortsatt bedrifvande af sina Campi Elysii, sin Atlantica och allt annat, som han förehade, skref han (dvs. O. Rudbeck d. ä.), till den sednares ytterligare bestyrkning, en bok. Atterbom Minnest. 1: 239 (1847). — konkretare: bekräftelse, bevis; jfr BESTYRKANDE slutet. Att han (dvs. Bellman) stundom till olika .. qväden begagnade samma melodi .. oförändrad, är redan visadt och dessutom för mycket bekant, att här tarfva vidare bestyrkningar. Atterbom Siare VI. 1: 61 (1852).
Ssg: BESTYRKNINGS-ED030~2. (knappast br.) Öhrlander o. Leffler (1852).

 

Spalt B 1684 band 3, 1906

Webbansvarig