Publicerad 1906   Lämna synpunkter
BESTYRKANDE bestyr4kande, i Sveal. äfv. 0302 (besty´rkande Weste; best`yrrkande Almqvist), n.; best. -et; pl. (i konkret anv.) -en.
vbalsbst. till BESTYRKA, särsk. till BESTYRKA 2. Till bestyrkande af mina uppgifter. Läste så up af Donationsbrefven någre §§ till bestyrckande deraf, at Academiens bönder böra vara frie ifrån dagzvärcken vid Kongz- ock Ladugårdarne. 2 RARP 3: 57 (1723). För öfrigt anför han inga skäl til sin gissnings bestyrkande. H. G. Porthan i VittAH 4: 12 (1788). Bestyrkandet af dessa åsikters sanning lemnas åt framtiden. Runeberg 6: 267 (1832). Till bestyrkande och bättre förstånd af min sats. Sturzen-Becker 2: 70 (1842, 1861). Till Socknestämmas handläggning .. (hör bl. a.) Bestyrkande af Mantals-, Rest- och Afkortningslängder. SFS 1843, nr 27, s. 7. Ljunggren Resa 44 (1871). — konkret, om bevis, exempel o. d. som bekräftar ngt; jfr BESTYRKELSE slutet o. BESTYRKNING slutet; särsk. (föga br.) bevisställe, citat. (Grammatiska) läroböcker, i hvilka den kritiska grundläggningen, med dervid erforderliga bestyrkanden ur källorna, ej kunnat komma i fråga. Rydqvist SSL 1: II (1850).

 

Spalt B 1684 band 3, 1906

Webbansvarig