Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BENSIDIN bän1sidi4n, r. l. n.; best. -en l. -et.
Etymologi
[afl. af det bens- som ingår i BENSIN, BENSOE, BENSOL]
kem. i färgindustrien viktigt kväfvehaltigt kolväte som vanl. framställes gm reduktion af hydrazobensol i stark sur lösning. Blomstrand Org. kemi 226 (1877).
Ssg: BENSIDIN-FÄRG103~2. 2 Uppf. b. 8: 505 (1900). Benzidinfärger .. upptäcktes 1884 af (tysken) Böttiger och hafva blifvit af stor betydelse därigenom att de färga bomull utan betmedel. H. Nilson i Tekn. tidskr. 1900, A. K. s. 48.

 

Spalt B 1180 band 3, 1903

Webbansvarig