Publicerad 1903   Lämna synpunkter
BELEDIGA, v.2 -ade.
Etymologi
[efter mnt. l. t. beleidigen; jfr holl. beleedigen]
(†) förolämpa, förorätta; jfr BELEDA, v.2 Dem (dvs. allmogen) försäckrades att intet skole hafwa behof at söckia någon Krigz-Rätt, där den eene och andre af militien then beledigadhe. G. O. Stenbock i HSH 31: 365 (1662).

 

Spalt B 1031 band 3, 1903

Webbansvarig