Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEFLIMMA, v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. FLIMMA]
(†) begabba, bespotta. Att man allestädes .. förachtar, beflimar, och vppå thet höghsta förfölier .. Gudz Ord. P. J. Gothus Sal. 379 (1592). Dens. Rel. art. 397 (1603). Christspottare, hwilke haffua beflijmmat Gudz vthwalda Barn. Dens. Fast. 272 (1614).

 

Spalt B 645 band 3, 1901

Webbansvarig