Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEDRÄMMA, v.
Etymologi
[sannol. af ett mnt. ord motsv. ä. holl. bedremmen, bringa i trångmål; jfr sv. dial. dremma, drämma, slå (se Rietz), nor. dremba; se BE- o. DRÄMMA]
(†) bringa i trångmål? Icke lata skee någhon skermyssel med fiendernes weldige hoop, ther man icke haffuer makt til at leffuerera them en weldige slacting, vtan ther man kan bedremma någhra j fra hopen och bruka sin fordel. G. I:s reg. 8: 41 (1532). Därs. 40.

 

Spalt B 591 band 3, 1901

Webbansvarig