Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BEDRIFVANDE bedri4vande, i Sveal. äfv. 0302 (bedri´fvande Weste; bedr`ifvande Almqvist), n.; best. -et; pl. -en.
vbalsbst. till föreg. — särsk.
1) till BEDRIFVA 1: skötande, handhafvande, främjande. Inställa sig sielf för rätten til sakens betre bedrifvande. Serenius (1734, under garnishment). Bedrifvandet af den stora rikshushållningen. Forssell Hist. 1: 51 (1869). — (numera knappast br.) Fogdarne ock Crono-Betiänte .. kunna (icke) utföra en dehl saker, som på Landt-Fiscalernes bedrifvande ankomma (dvs. som det tillhör landsfiskalerna att sköta). 2 RARP 4: 84 (1726). — särsk. (fullt br.) till BEDRIFVA 1 b: idkande, drifvande. Åkerbrukets bedrifvande. Castrén Resor 2: 220 (1846). För bedrifvandet af sin handel anlade de (dvs. fenicierna) .. Nybyggen. Nilsson Ur. 2: 101 (1862). Franska Akademien hade tillräckliga anslag för arbetets kraftiga bedrifvande. Ljunggren SAHist. 2: 386 (1886). Allt hvad till bedrifvande af hufvudmannens rörelse hörer. Smedman Kont. 5: 29 (1893).
2) (mindre br.) till BEDRIFVA 2, i uttr. l. genom ngns bedrifvande, på ngns föranstaltande l. initiativ. Nordberg 1: 265 (1740). Det gemena förfalskningsbrott, som .. M. begått, på sin fars bedrifvande. Porthan Bref t. Calonius 237 (1796). 1735 erhöll hon (dvs. ritskolan) genom Tessins bedrifvande regeringens stadfästelse. Nyblom i 3 SAH 5: 42 (1890).
3) (föga br.) till BEDRIFVA 3: drifvande, drift. Fabriquens bedrifvande. Oelreich 768 (1755). Väl har Storthinget anslagit summor till några andra äldre grufvors bedrifvande. Palmblad Norge 138 (1846). SFS 1879, nr 29, s. 5.[jfr mnt. den hoff bedriven, ä. t. das gut betreiben] (†) skötsel (af landtgård o. d.). Mera Folck .. än til Gårdzens bedrifvande fordras. Salander Gårdsf. 9 (1727).
4) till BEDRIFVA 6. — (numera knappast br.) konkretare: anslag (se d. o. 12 b). Almqvist (1842). Då antecknaren följer Hästeskos regemente .. tills det efter Anjalaförbundet hemskickades .., ge hans .. datumuppgifter .. upplysningar om Jägerhorns bedrifvanden och stämplingarnas fortgång. C. G. Estlander i Finsk tidskr. 1886, 2: 58.

 

Spalt B 587 band 3, 1901

Webbansvarig