Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BAXA bak3sa2, v.2 -ade (imper. bax Grundell Artill. 252 (1705; anf. ss. kommandoord vid sjöartilleriet)). vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr d. bakse, nor. baksa, af holl. baksen, t. backsen; jfr äfv. nt. bakseln; möjl. etymologiskt samma ord som följ.; jfr Vries]
tekn., sjöt. (medelst järnspett, spakar osv.) rubba l. flytta (tunga föremål, ss. kanoner, fastgjorda järnvägsskenor, byggnadsställningar); särsk. i fråga om sidoriktningen. Grundell Artill. 242 (1705). Som sjömän vi vår pligt förstå. / Ur jungfrulek till baxning gå, / Och kyss med örfil blanda. C. I. Hallman 269 (1778). Jollen baxas til rätta och surras på Kobryggan. Pihlström Aflöpn. 1: 293 (1796). Med slag af handen på kamaren utmärker (kommendören) från hvilken sida Baxningen (af kanonen) .. skal ske. Regl. f. exerc. med kanoner 1796, s. 8. (Lavett-)Ramens svängning till den erforderliga sidoriktningen sker ej längre genom den klumpiga baxningen med handspakar, utan genom i hvarandra gripande kugghjul. Uppf. b. 6: 59 (1875). Olycksfallet skedde vid en större ångmaskin, då tvänne arbetare skulle baxa maskinen öfver centrum medels en spak. H. Larson i Tekn. tidskr. 1894, A. A. s. 206. Låta arbetarne flytta någon tum på (de nya järnvägs-)skenorna eller ”baxa”, som det kallas. SD(L) 1898, nr 2, s. 4. 2 Uppf. b. 1: 425 (1898; med afs. på byggnadsställningar).
Särskilda förbindelser:
BAXA IN 10 4. jfr INBAXA.
BAXA UNDAN 10 32, äfv. 40.
Ssgr: A: BAX-INRÄTTNING3~020. Kuggar, i hvilka en baxinrättning kan fås att ingripa, så att ångmaskinen kan drifvas rundt för hand. J. Ekelund i Tekn. tidskr. 1900, A. B. s. 34.
B: BAXNINGS-ANORDNING30~020. Svänghjulet kringvrides medels en baksningsanordning. O. Nycander i Tekn. tidskr. 1899, A. M. s. 106.

 

Spalt B 523 band 3, 1901

Webbansvarig