Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BATTING bat32, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af okänd härledning; Rietz (under batting) antager, att ordet sammanhänger med t. batze(n), ett visst mynt, hvarom se Kluge, Paul]
(fordom) bankovitten, en fjärdedels skilling banko (i värde ngt mindre än ett öre); slant. Batting .. Stor kopparslant. Dalin (1850). Sedan hade vi .. halfannanstyfrar eller battingar, som voro stämplade med 1/4 skilling banko. J. Stolt i Bidr. t. vår odl. häfder 5: 72 (1879). — jfr HALFANN(AN)-BATTING.

 

Spalt B 520 band 3, 1901

Webbansvarig