Publicerad 1901   Lämna synpunkter
BATTERA bate4ra, äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING (föga br. Porath Pal. svec. 1: D 2 b (1693)); jfr BATTEMANG, BATTUT.
Etymologi
[jfr t. battieren, efter fr. battre l. it. battere, slå, af lat. battuere (jfr BATALJ, BATTANG, BATTERI, DEBATTERA, KOMBATTANG, RABATTERA)]
1) [jfr motsv. anv. i it. o. t.] fäkt. göra battut (se d. o. 1), stryka l. slå (motståndarens klinga åt sidan, nedåt osv.); numera i sht abs. Andra .., när de kan hafwa Klingan, battera de deras Fiendes Klinga, och der på söka de att stöta, emedan swagan (dvs. värjans yttre halfva) igenom en battut blifwer disordonnerat. Porath Pal. svec. 1: D 2 b (1693). Ranck batterade honom värjan utur handen. Nordberg 1: 62 (1740). — abs. l. med innehållsobj. En sådan battering eller Klingans nedertryckning. Porath Pal. svec. 1: D 2 b (1693). Battera Qvart (Terz). F. Wahlfelt i Tidskr. i gymn. 2: 507 (1847). Battera-degagera .. fallut(!) V. Balck i Bibl. f. idr. 5: 104 (1888).
Anm. Ordlekande förekommer battera med bet. slåss, strida [jfr fr. se battre] i följ. språkprof. Förrän vi hunnit / Att debattera, om man skall battera. Atterbom 2: 281 (1827).
2) om vissa fotrörelser.
a) [jfr it. battere] (†) fäkt. stampa (med ena foten i marken) för att markera ett låtsadt utfall, göra appell. Somblige giöra deras Finter med foten mer än med Klingan, i det att de trampa och battera så hårdt på marken som de kunna, der med sökandes att skräma sin Fiende, hwar utaf de och få tillfälle att stöta. Porath Pal. svec. 1: D 1 a (1693). Battera med din högra Fot. Därs. 3: A 2 a. — tr.: göra appell mot (ngn). De .. battera deras (dvs. sin) Fiende eller Wederpart. Porath Pal. svec. 1: H 1 b (1693).
b) (†) ridk. om häst: vid galopp sätta båda (fram)fötterna på en gång i marken; jfr REBATTERA. Ett sådant fotlag, nemligen der bipèdens begge fötter fästas på en gång med ett hofslag, kallas batterande. Hästen batterar fram- och rebatterar baktill. Ehrengranat Ridsk. I. 1: 72 (1836).
c) [jfr motsv. anv. i t. o. fr.] (numera föga br.) dans. slå fötterna l. vaderna samman (vid höjdsprång). Holmberg (1795, under battre). Då han räddad blifvit, såg jag honom / Liksom en mohrisk dansare battera. Hagberg Shaksp. 4: 319 (1848; eng. caper). Dalin (1850). Jag tror .. att han hade små klacksporrar, ty det surrade till ibland när han batterade. Blanche Bild. 4: 143 (1865).
3) [jfr fr. battre le pays, it. battere la strada] (†) mil. genomströfva, rekognoscera (en trakt o. d.). (Jag lät) med någre .. Ryttare battera stranden, om (dvs. för) at altijdh kunna hafwa effterrättelsse, hwadh som passeradhe. G. O. Stenbock i HSH 31: 349 (1662). Smoll Fort. 56 (1693).

 

Spalt B 513 band 3, 1901

Webbansvarig