Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARSKATT, sbst. (n. G. I:s reg.; jfr anm.); pl. -er (A. Oxenstierna Skr. 1: 94 (1614)).
Etymologi
[sannol. ombildning af BARSKAFT. Eftersom ordet förekommer ss. n., är det ovisst, om anslutning till SKATT alltid gjort sig gällande]
(†; jfr anm.) = föreg. G. I:s reg. 11: 92 (1536). Hvar .. fursterne blefve så på barskat förblottede, att the sådane krigsfolk icke lengre kunne underholle. RA 2: 12 (1561). Dee 12,000 daler, som vore tagna till låhns uthaf hans (dvs. hertig Johans) barskatt. A. Oxenstierna Skr. 1: 48 (1611).
Anm. I fråga om ä. förh. förekommer ordet ngn gg äfv. hos y. historiska förf. ss. C. Adlersparre i VittAH 3: 402 (1788) o. Geijer II. 3: 257 (1834), men är då snarast att betrakta som ett tillfälligt citat. Geijer använder ordet ss. m. (l. r.).

 

Spalt B 449 band 3, 1900

Webbansvarig