Publicerad 1900   Lämna synpunkter
BARSKAFT, sbst.; pl. -er.
Etymologi
[af t. barschaft, f., afl. af bar (se BAR, adj. 4 a); jfr BARSKAP, BARSKATT]
(†) reda penningar, kontanter. Wij .. äre genom Konung Christiern thetta Riikes och alles wåres högste förmögenheter, ägedeler och barskaffter beröffuede. Stiernman Riksd. Bih. 122 (1547). RA 1: 593 (1549). Hvadh barskafft de (som intagas på fattighusen) medh sig införe, skall altt höra hospitaledt (dvs. fattighuset) till. A. Oxenstierna Skr. 1: 354 (1624; jfr sista ex. under följ.).

 

Spalt B 448 band 3, 1900

Webbansvarig