Publicerad 1899   Lämna synpunkter
BARDUN bardɯ4n, r. l. m.; best. -en; pl. -er (bardu´ner Weste); fordom äfv. BARDUNA, r. l. f.; pl. -or.
Ordformer
(barduna Rayalin Skeppsb. 209 (1730; i ssgn flytte Barduna; samma sida pl. Barduner); pl. -or Boström Tackl. 97 m. fl. ställen (1837; s. 89 sg. -bardun. pl. -barduner). bårduna Decker hos Oxe Vitt. 50 (c. 1700))
Etymologi
[jfr d. bardun. holl. perdoen, f., t. pardune, f., it. bardone]
Sjöt. mellan öfre ändan af stång o. fartygets sida i riktning åt aktern spändt tåg afsedt att stödja stången vid medvind; jfr BAK-STAG. Stående barduner. At fästa mast och stänger / Med vant och med bardun med hufvudtåg och stag. Rosenfeldt Vitt. 181 (1672). Bardunerne äro 5. siette delar af Stagens tiocklek. Rayalin Skeppsb. 176 (1730). Fasta barduner. Deleen (1806, under back-stay). Barduner uppkallas efter den stång, de afse att stötta, såsom förstäng-bardun, kryss-bram-bardun. Ekelöf (1899). jfr AKTER-, BOFVENBRAM-, BORG-, BRAM-, BRAM-LOF-, BRAM-SIDO-, FLYTT-, FÖR-BOFVENBRAM-, FÖR-BRAM-, FÖR-STÄNG-, FÖR-ÖFVERBRAM-, HJÄLP-, KRYSS-, KRYSS-BOFVENBRAM-, KRYSS-BRAM-, KRYSS-STÄNG-, KRYSS-ÖFVERBRAM-, LOF-, MAST-, SIDO-, SLINGER-, STOR-BOFVENBRAM-, STOR-BRAM-, STOR-STÄNG-, STOR-ÖFVERBRAM-, STYRBORDS-, STÄNG-, STÄNG-LOF-, TALJE-, TOPP-, ÖFVERBRAM-BARDUN m. fl. — oeg., om rep som stöder tältstång. F. Svenonius i Turistför. årsskr. 1893, s. 146.
Ssgr: A: BARDUN-PAR03~2. Boström Tackl. 89 (1837).
-PUTTING~20. Uggla Sjölex. (1878, under backstay-plates). jfr B.
-RIDARE~200. från bardun till undervant löpande lina tjänande till att hålla bardunen stadig. Björkman (1889).
-RÖST~2, n. på yttersidan af fartyg anbragt bräde hvari bardun är fastgjord. Björkman (1889).
-STEK~2, n. ett slags knut medelst hvilken bardunen är fästad i röstet. Naut. ordb. 190 (1840).
-UTRIGGARE~0200. ett slags i bramsalningen befintligt salningshorn tjänande till att förstora afståndet mellan bardunens öfre del o. masten för åstadkommande af bättre stöttning. Wenström (1891).
B: BARDUNS-JUNGFRU03~20. Pihlström Aflöpn. 2: 48 (1797). Tidn. f. lev. 1899, nr 26, s. 2.
-KLYKA~20. Larsen (1884). Schulthess (1885).
-PUTTING~20. Calwagen Sjölex. (1851). jfr A.
-PUTTINGS-JÄRN —00~2. Boström Tackl. 68 (1837).
-STROPP~2. —
-TALJA~20. Pihlström Aflöpn. 1: 348 (1796).
-TALJ-REP~02. Boström Tackl. 239 (1837).

 

Spalt B 314 band 2, 1899

Webbansvarig