Publicerad 1920   Lämna synpunkter
BORG bor4j, sbst.3, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[jfr d., holl. o. t. borg; eg. samma ord som BORG, sbst.2]
skydd l. förstärkning.
1) i ssgn FINGER-BORG.
2) sjöt. nästan bl. i ssgr l. ss. ellips för BORG-BARDUN, -BRASS, -KÄTTING m. fl. (se ssgrna nedan): skydds- l. förstärknings- l. reservbardun, -brass osv. Rosenfeldt Tourville 87 (1698). Röding 1: 361 (1794). NF 2: 893 (1877). jfr JÄRN-, KÄTTINGS-BORG m. fl. — särsk.: förstärkningskätting l. -tåg hvari underrå på större fartyg upphänges. Rajalin Skiepzb. 174 (1730). Underrårna .. hänga i fasta borgar af jernketting. Witt Skeppsb. 256 (1863). — jfr LÅNG-, MELLAN-, RUND-, RÅ-BORG m. fl.
Ssgr (jfr 2): BORG-BARDUN. tåg o. d. till förstärkning af en bardun, extrabardun, säkerhetsbardun. Deleen (1806; under back-stay). Ekelöf Skeppsm. 226 (1881).
-BRASS. tåg o. d. till förstärkning af en (märs- l. underrå)brass. Pihlström Skepps aflöpn. 1: 263 (1796).
-KÄTTING. förstärkningskätting. —
-MATTA. matta omkring kätting l. tåg o. d. för att hindra skafning o. d. Tidn. f. lev. 1913, nr 49, s. 2.
-STAG. tåg o. d. till förstärkning af ett stag (på fock- l. stormast). Rajalin Skiepzb. 173 (1730).
(2 slutet) -STROPP. stropp som sitter rundt midten af en underrå o. medelst hvilken rån hänger i råborgen; rundborg. Frick o. Trolle Sjöm. 158 (1872). Underrårnas tackling består af: borgstropp, af ketting, hvari rån upphänges till kettingsborgen, som är tagen kring .. masttoppen (m. m.). Underv. f. mansk. v. fl. 2: 33 (1881).
-TALJA. talja till förstärkning af annan talja. Oxenstierna Vanderdecken 137 (1865).
-TÅG. förstärkningståg. Röding 1: 363 (1794).
-VANT. vant till förstärkning af ett undervant. D. Sjöbohm Sjöm. 73 (1787).

 

Spalt B 3935 band 5, 1920

Webbansvarig