Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAKE ba3ke2, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar; i Finl. ngn gg BAKA, sbst.1, r. (l. f.); best. -an (Runeberg).
Etymologi
(numera föga br. utom i Finl.) = BAK, sbst.1 3. Juslenius (1745). Lind (1749). Helenius (1838). Det skägg, du bär på hakan, / .. det får du bort med bakan (af rakknifven). Runeberg E. skr. 1: 93 (c. 1860). Lundell (1893). — jfr KNIFS-BAKE m. fl.

 

Spalt B 112 band 2, 1898

Webbansvarig