Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAGERSKA ba3gerska2, f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(bakerska 1 Sam. 8: 13 (Bib. 1541), Lex. Linc. (1640), Serenius (1734, under oven), Carlstedt Herodot 1: 52 (1832). bagerska RR 27 Mars 1548 osv.)
Etymologi
[fem.-bildning till BAGARE]
— jfr BRÖD-, HEM-BAGERSKA m. fl.
1) kvinna som har till yrke l. åliggande att baka; bageriidkerska. Redswennen Bryggeren och Bagerskan på Vpsala gårdh. RR 27 Mars 1548. Verelius Ind. 29 (1681). Oven-tender, bakerska, ugnspiga. Serenius (1734, under oven). J. Murberg i VittAH 3: 120 (1788). En .. qvinnobild, hvilken Delpherne ge ut för att vara ett beläte af en Crœsi bakerska. Carlstedt Herodot 1: 52 (1832). 1 Sam. 8: 13 (öfv. 1896).
2) (mindre br.) bagarfru, bagarhustru. Hedin Rev. qv. 101 (1879). jfr Lind (1749, under bäckerin).
Anm. till bagerska. Med afs. på formen bakerska i ofvanstående betydelser o. det ngn gg ss. rent vbalsbst till BAKA använda BAKERSKA jfr anm. till BAGARE.

 

Spalt B 69 band 2, 1898

Webbansvarig