Publicerad 1898   Lämna synpunkter
BAGARBOD ba3gar~bω2d (ba`garbod Weste), numera mindre ofta BAGAREBOD ba3gare~, r. l. f., sällan m. (Möller (1790), Hahnsson (1884)); best. -en; pl. -ar; se för öfr. BAGARE o. BOD.
1) bod där bagare har sin försäljning. Jer. 37: 21 (Bib. 1541). Brödh (skall) .. sälias i rätte Bakare Bodhar, och inge annorstädes i Staden. Ordn. om bakare 1622, mom. 1. SP 1780, s. 19. Almqvist (1842). Köpa bröd och pepparkakor i bagarboden. De Geer Minnen 1: 28 (1892). — särsk. i de ordspråksliknande talesätten
a) må som (en) prins i (en) bagarbod, (få) smörja kråset, må mycket godt, må som pärla i guld; jfr PRINS. Blanche Bläckst. 26 (1846). Vi (skola) må som prinsar i en bagarbod. Topelius Vint. II. 1: 271 (1881).
b) (mindre br.) vara som bröd (l. kringlan) i bagarbo(de)n, vara någonting ytterst allmänt l. vanligt l. alldagligt; falla af sig själft. Crusenstolpe Mor. 1: 84 (1840). Denna Hofrätts dödsdomar i så kallade högmål äro som bröd i bagarboden. Därs. 4: 352 (1841). Den (norrländska gästfriheten) är som solen på himmelen, som kringlan i bagarbon. Sehlstedt 2: 227 (1862).
2) (förr använd) skämtsam benämning på gammalmodig l. klumpig vagn. Weste (1807). ”Bagarbod”, ett vanligt namn på de stora hyrvagnarna. Blanche Bild. 1: 11 (1863).
Ssgr (till 1): A: BAGARBOD-FRU300~2. fru som förestår bagarbod. Lundin G. Sthm 171 (1880).
-HUSTRU~20. Dalin (1850).
-LUCKA~20. i bagarbodsfönster insatt lucka hvarigenom brödet utlämnas till kunderna. Kringlan på bagarbodluckan skiner. Bellman 5: 296 (c. 1775). Dalin (1850). Bagarbodluckan med kringlan och .. raspebrödet. Lundin G. Sthm 171 (1880). Därs. 188.
B: BAGARBODS-FÖNSTER300~20.

 

Spalt B 64 band 2, 1898

Webbansvarig