Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVENY av1eny4 (– – ny´ Dalin), r. l. m.; best. -en l. -n; pl. -er.
Ordformer
(fordom regelbundet skrifvet avenue. adve- A. Oxenstierna Skr. 1: 594 (1644), Stiernman Com. 2: 881 (1658))
Etymologi
[liksom t. o. eng. avenue, af fr. avenue, f., af avenir, komma till (ett ställe osv.), af lat. advenire, af ad, till, o. venire, komma (jfr ADVENT samt ÄFVENTYR). I fråga om bet.-utvecklingen jfr ALLÉ, GÅNG, PASS]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] (†) tillgång, tillträde; konkret: väg på hvilken man kan komma fram till ett ställe; pass. Oxenst. brefv. 8: 13 (1627). Nähr advenuen till stadhen (dvs. Stockholm) vedh Grindhen och Danvijken medh en skantz och soldate besettning bleffue försäkrett. A. Oxenstierna Skr. 1: 594 (1644). Altså blefvo de Svenske Avenuerne (dvs. de vägar på hvilka fienden kunde tränga in i Sv.) besatte, och det öfriga folket förlåfvades hem i landet igen. Nordberg 2: 265 (1740). SP 1779, s. 439. jfr: Alléer, dels af naturliga träd, dels af Sphinx- eller Vädurs-kolosser, eller också kolonnader bilda avenuen (till det egyptiska templet). Carlstedt Herodot 1: 288 (1832).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] bred o. prydlig (ofta med träd planterad) gata l. väg; eg. o. urspr. om med träd planterade uppfartsvägar till byggnader o. d.; jfr ALLÉ; förr äfv. om själfva trädraderna. Åtminstone borde avenuerne prydas af Trän, hvilka, planterade vid sidorna af allmänna vägar, hindra snön at där yra omkring. Fischerström 1: 50 (1779). De förnämsta avenuerne (i Frankrike) bestå af (almar). Därs. 56. (Hagaparkens) lummiga och pittoreska avenyer. Sturzen-Becker S. arb. 2: 46 (1844, 1861). Breda avenyers menskovimmel. Snoilsky 5: 133 (1891, 1897). Strandvägens (i Stockholm) ståtliga aveny .. med sina dubbla körbanor, sina vägar för ryttare och sina breda trottoarer. SDS 1899, nr 154, s. 1. jfr: (Jean de la Vallée skall) hugga aduenuer igenom skogen der som behöfwes, de samma afjämbna och med Trään besättia och plantera. Stiernman Com. 2: 881 (1658); jfr 1.
Ssg: (2) AVENY-NÄT103~2. Kaufmann Frankr. 74 (1883).

 

Spalt A 2721 band 2, 1903

Webbansvarig