Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVANTKÅR avaŋ3~kå2r l. avaŋ3t~, äfv. 04~1 l. av1aŋkå4r, r. l. m. (m. Kindblad (1867)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. avant-corps, n., af fr. avant-corps, af avant (se föreg.) o. corps, kropp, bål, hufvuddel af ngt (se KÅR)]
(numera föga br.) byggn. utbyggnad (på fasadmur); utsprång. Façaden har en Avantcorps eller Risalit, täckt med en Fronton och utzirad med Doriska pilastrer. Wijnblad Våningshus 1: B 3 a (1757). En avantcorps springer för långt fram om hufvudbyggnaden. Façaden har 17 fenster … Men denna ej särdeles ansenliga façade är tredelad genom avantcorps’en och tvänne flyglar. Geijer Gust. pap. 3: 74 (1844). Estlander Konsth. 411 (1867).

 

Spalt A 2717 band 2, 1903

Webbansvarig