Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AVEMARIA a1vemari4a l. 10032, n.; best. -t; pl. =.
Ordformer
(skrifves ofta Ave Maria)
Etymologi
[fsv. ave maria, f.; jfr t. ave maria, eng. Avemaria, ave Mary, fr. avé maria, it. ave maria i samma anv. som i sv.; af lat. ave Maria, eg. hell Maria! begynnelseorden af ängeln Gabriels hälsning till jungfru Maria (se Luk. 1: 28); jfr de på liknande sätt använda uttr. FADERVÅR o. PATERNOSTER]
1) om en af katoliker mycket använd bön, hvilken eg. (jfr ex. fr. O. Petri nedan) består af ängeln Gabriels o. Elisabets hälsningar till jungfru Maria (Luk. 1: 28, 42), hvartill sedan lagts en kort till Maria riktad bön; jfr AVE 1. Aue maria, är inghen böön, vtan itt loff och prijs, Likerwijs som the första oordhen som ståå j Pater noster .. ära (dvs. äro) ecke böön vtan itt gudz loff. O. Petri Män. fall J 1 a (1526). Läsande ett visst antal pater noster och ave Maria. Lundgren Mål. ant. 1: 321 (1870, 1874). — i bild; jfr 2. Fåglarna, glada och fria, .. / De sjunga (om aftonen) sitt Ave Maria / I dal och på berg och i skog. Nicander S. arb. 1: 161 (c. 1830). Skuggor .. fördunklade nejden: / Klockorna klingade klart sitt heliga Ave Maria. Dens. Minnen 1: 301 (1831).
2) = -RINGNING; jfr AVE 2. Lundgren Mål. ant. 1: 350 (1874).
Anm. I L. Petri Kyrkost. 1566, s. 71 b, 72 b, kallas ifrågavarande bön Hell Maria.
Ssg (till 1): AVEMARIA-RINGNING10030~20. om den ringning med klockorna hvilken i katolska kyrkor göres tre gånger om dagen, näml. morgon, middag o. afton, o. vid hvilken bönen avemaria bedjes; i sht om den ringning som göres om aftonen: aftonringning, vesperringning. Avemariaringningen från alla håll af staden fyller luften som med en mångstämmig kör. PT 1897, nr 86 A, s. 3. Anholm Norm. 68 (1898).

 

Spalt A 2721 band 2, 1903

Webbansvarig