Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUSKULTERA a͡u1skulte4ra, äfv. a͡ω1-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u-, äfv. -e3ra2 (ausculte´ra Weste, auskultèra Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, AUSKULTATION (se d. o.).
Etymologi
[jfr t. auskultieren, fr. ausculter, äfvensom eng. auscult o. auscultate, af lat. auscultare, lyssna, besläktadt med auris (jfr AURIKEL o. ÖRA)]
1) (†) kollationera (afskrift o. d.) gm åhörande vid (dess) uppläsning. Samme breff .., aff hwicke .. Posse .. wisse och ausculterede Copier .. förwarede. G. I:s reg. 17: 224 (1545). J. Berndes i HSH 36: 158 (1578).
2) åhöra förhandlingarna i ett ämbetsverk, tjänstgöra ss. auskultant (se d. o. 1). RARP 8: 227 (1660). Desse CancellieJunkare skole flitigt läsa acterne, auscultera när deliberationerne under händer hafwes, samt utarbeta de saker, som af CancellieCollegio dem blifwa pålagde. Civ. instr. 381 (1719). Thet öfriga (som hör till kurialstilen) kan bäst läras vid Ausculterandet. Nehrman Pr. civ. 8 (1751). (Att) alle Fem nu tillkomne Assessorer förut .. i Kongl. Hof-Rätten Ausculterat och sedan varit betjente. Utdr. af Svea hofr. prot. ang. Psilanderhielms o. Svedenstiernas säte i hofr. 2 (1767). H. Järta i LBÄ 18: 81 (1798).
3) åhöra undervisning, vara auskultant (se d. o. 2). Leinberg Skolv. 2: 280 (1803). Eleverna vid Seminariet skola .. inhemta erfarenhet .. genom auskultering i skolorna. Allm. folkskolestyr. i Gbg ber. 1867, s. 24. (A. Retzius) auskulterade .. vid Münsters klinik på Frederikshospitalet. A. Anderson i 3 SAH 7: 241 (1892). De tre lärarekandidater, som .. anmält sig skola auskultera i historia. H. Jansson i Ped. tidskr. 1897, s. 167. — (mindre br.) med direkt obj. Den .. lärarekandidat som .. auskulterade undervisningen i historia. E. Böök i Ped. tidskr. 1897, s. 466.
4) med. undersöka medelst lyssnande; jfr AUSKULTATION 2. Sedan jag noga percuterat denna region (dvs. ryggen), ausculterar jag. Levertin Williams Bröstsjukd. 55 (1838). A. Retzius Bl. skr. 260 (1845). — med direkt obj. Att auskultera lungorna. Han .. får hjertklappning, när man vill auskultera honom. Gadelius Tvångstankar 189 (1896). Eira 1902, s. 3.
Ssgr: AUSKULTERINGS-TID1030~, stundom 10030~2. särsk. till 3. A. Ramsay i Verdandi 1890, s. 242.
-ÅR~2. särsk. till 3. Vanligen undangöres detta prof under auskulteringsåret vid normallyceet. A. Ramsay i Verdandi 1890, s. 243.
(3) -ÄMNE~20. H. Jansson i Ped. tidskr. 1897, s. 165.

 

Spalt A 2692 band 2, 1903

Webbansvarig