Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AURIKEL a͡urik4el, äfv. a͡ω-, stundom (utan diftongisering) a1ɯ- l. a1u- l. a1ɯ- l. a1u- (auri´ckel Weste), r. l. m. l. f. (m. Fries Ordb. (c. 1870); f. Möller (1790), Dalin (1850), Lundell); best. -keln, stundom (i södra Gld) -kelen, numera sällan -klen (Fallén Fleischer Träg. 534 (1795, 1805)); pl. -kler (Fischerström 2: 159 (1780), Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 194 (1876), Lundell) l. -klar (Kindblad (1867), Geijerstam Kampen om kärlek 257 (1896)).
1) [jfr t. aurikel, f., fr. auricule, f., äfvensom eng. auricula, af lat. auricula, dimin. af auris, öra (se d. o.). Auricula brukas här sannol. elliptiskt för auricula ursi, som är en latinisering af t. bärenöhrlein, fr. oreille d’ours, äfvensom eng. bear’s-ear (jfr BJÖRN-ÖRA). Namnet syftar eg. på bladens form] växten Primula auricula Lin., hvilken odlas ss. prydnadsväxt i många varieteter o. färger (från gult till blåviolett o. sammetsbrunt). Aurikler, af hvilka .. blott en enda som är utvald, icke lätteligen kan köpas under en Holländsk gyllen. Fischerström 2: 165 (1780). P(rimula) Auricula (L.), Aurikel, .. stängeln med flerblommig qvast, .. brämet .. sammetsfärgadt eller fläckigt med gul .. mynning. Lilja Flora öfv. odl. vext. 19 (1839). Några blommande aurikler (i fönsterkarmen). Topelius Vint. I. 2: 75 (1867, 1880). De holländska auriklerna äro vanligtvis starkare och härdigare (än de engelska). Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 194 (1876). (Gossens likkista) var omgifven af hyacinter, auriklar, narcisser och snödroppar. Geijerstam Kampen om kärlek 257 (1896).
Anm. Almqvist (1842) hänför namnet närmast till växtsläktet Hieracium, möjl. med tanke på Hieracium auricula Lin. l. det sv. namnet MUSÖRA, som vanl. betecknar Hieracium pilosella Lin. o. på apotekarlatin återgifves med Auricula muris.
2) (numera knappast br.) med.
a) [jfr eng. auricle, fr. auricule, af lat. auricula; jfr 1] hjärtförmak; jfr HJÄRT-ÖRA. H. Schützercrantz i VetAH 17: 127 (1756). Levertin Williams Bröstsjukd. 205 (1838).
b) [i denna bet. först användt af tysken Haller (1777); se Hyrtl Onomatologia anatomica] om det koniska bihanget till hvartdera hjärtförmaket; jfr HJÄRTÖRA.
Ssgr (till 1): A: AURIKEL-ART030~, stundom 1030~2. Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 195 (1876).
-BLOMMIG~20. Aurikelblommiga verbener. Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 248 (1876).
-FRÖ~2. (aurikle- Fallén) Fallén Fleischer Träg. 539 (1795, 1805). Löwegren hos Lindgren Trädg. 6: 196 (1876).
-STÅND~2. —
-VARIETET~1002. De vanliga Aurikelvarieteterna nyttjas .. till infattning af blomstergrupper. Bouché Handb. i blomst.-sköts. 2: 992 (1846).
B (†): AURIKLE-FRÖ, se A.

 

Spalt A 2687 band 2, 1903

Webbansvarig