Publicerad 1903   Lämna synpunkter
AUKTIONATOR a͡u1kʃωna3tor2, äfv. a͡ω1k-, hvard. äfv. ok1– l. ak1-, stundom (utan diftongisering) a1ɯk- l. a1uk- l. a1ɯk- l. a1uk-, sällan -ktʃω-, sällan -ωr2, stundom —40, m.; best. -n, numera sällan -en (PT 1758, nr 65, s. 4) -natω4ren, l. -na3toren2, äfv. -na3tωren2, äfv. —400; pl. -er -natω4rer.
Etymologi
[efter t. auktionator, auktionsförrättare, af mlat. auctionator, ”prisstegrare”, uppköpare, auktionsförrättare, som bildats till lat. auctionari (se AUKTIONERA)]
auktionsförrättare; i sht om person som blifvit särskildt anställd för att förrätta auktioner; jfr AUKTIONIST. Wij .. förordne honom N. N. at wara Auctionator under wår Academie i Upsala. Lagerström Förordn. ang. auct. 30 (1703). I de flesta tyska stater (finnas) edsvurna och offentligen anstälda auktionatorer. Almén Om auktion 1: 125 (1897). (Man har i Pompeji) funnit .. en stor samling auktionsräkenskaper, nedskrifna på vaxtaflor af stadens auktionator. Schück Bokens hist. 8 (1900). — jfr AKADEMI(E)-, BOK-AUKTIONATOR.
Ssg: AUKTIONATORS-VERKSAMHET1030~, stundom 10030~102 l. ~200. Almén Om auktion 1: 125 (1897).

 

Spalt A 2675 band 2, 1903

Webbansvarig