Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATTACHERING, sbst., se attachera, v.

 

Spalt A 2631 band 2, 1903

Webbansvarig