Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATROPIN at1ropi4n l. -rå-, äfv. -rω-, r. l. n.; best. -en l. -et; i best. anv. äfv. utan slutartikel (Berzelius i Årsber. t. VetA 1834, s. 268).
Etymologi
[af t. atropin, jfr eng. o. fr. atropine; bildadt (c. 1820) af tyske farmaceuten Brandes medelst den i kemiska ämnesnamn vanliga ändelsen -in af Atropa, det Linnéska släktnamnet för växten belladonna, hvilket namn Linné bildat af gr. Ἄτροπος, eg. den oafvändbara, namn på den af de gr. ödesgudinnorna, som bestämde dödsstunden. Jfr TROPIN]
kem., farmak. o. med. benämning på en vegetabilisk saltbas som erhålles ur vissa örter af familjen Solanaceæ, i sht ur belladonna (Atropa belladonna Lin.), o. (som Brandes trodde sig hafva funnit, men) som först framställdes af tyskarna Mein (1831) samt Geiger o. Hesse (1833). Berzelius i Årsber. t. VetA 1834, s. 271. Hygiea 1854, s. 667. Atropin utvidgar ögats pupill, hvarför det användes vid ögonoperationer. Cleve Handlex. (1883). Atropinet appliceras .. antingen såsom lösning .. eller än bättre i form af gelatina, hvaraf hvarje ruta innehåller ett milligr. af saltet. Löwegren Ögonsjukd. 214 (1891, 1900). Svafvelsyrad atropin. Lindgren Läkem. (1891, 1902).
Anm. Ordet förekommer i sv. tidigast med tillämpning på det af Brandes omtalade ämnet (jfr ofvan). Berzelius i Årsber. t. VetA 1821, s. 115. Dens. Kemi 4: 182 (1827).
Ssgr: ATROPIN-FÖRGIFTNING103~020. Fristedt Pharm. 133 (1873). J. G. Edgren i Förel. f. sjuksköt. 3: 43 (1898).
-GELATIN~002. gelatin som innehåller atropin. Fristedt Pharm. 133 (1873). O. T. Sandahl i NF (1876).
-GELATINA~0020. (i sht om rutformigt stycke) atropingelatin; jfr följ. Hygiea 1869, Förh. 203. Efter operationen .. insättes atropingelatina och anlägges tryckförband. Löwegren Ögonsjukd. 161 (1891, 1900).
-GELATIN-RUTA—001~20. jfr ex. fr. Löwegren under ATROPIN. Lindgren Läkem. (1902).
-INDRYPNING~020. Löwegren Ögonsjukd. 137 (1891, 1900).
-KATARR~02. med. katarralisk ögonsjukdom förorsakad af (långvarig behandling med) atropin. Löwegren Ögonsjukd. 215 (1891, 1900).
-PAPPER~20. papper genomdränkt med atropinlösning. O. T. Sandahl i NF (1876).
-SALT~2, sbst. Berzelius Kemi 5: 819 (1828). Fristedt Pharm. 132 (1873).

 

Spalt A 2580 band 2, 1903

Webbansvarig