Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ATRAMENT, n. Anm. Ordet har äfv. brukats i lat. form. Atramentum betyder ofta Vitriol. Rinman (1788).
Etymologi
[jfr t. atrament(um), eng. atrament, af lat. atramentum, svärta, till ater, svart; i fråga om anledningen till namnet jfr under ssgn]
(†, utom i ssg) vitriol. Stiernman Com. 4: 1078 (1688).
Ssg: ATRAMENT-STEN at1ramän3t~ste2n (atrame`ntsten Weste, – – mä`nntstén Dalin). [jfr t. atramentstein, eng. atrament stone, fr. pierre atramentaire] (numera knappast br.) miner. kis af hvilken vitriol kan erhållas, i sht använd till beredning af svärta o. d.; jfr VITRIOL-STEN. Bromell Bergart. 13 (1730). Svart Atrament Sten. Wallerius Min. 160 (1747). Atramentsten .. gifves ock med konst gjord, eller sådan, som upkommer utaf Lemningen vid Svafveldistillation af Kieser, sedan Svaflet är bortdrifvit (gm förbränning). Rinman (1788). Synnerberg (1815). Dalin (1850).

 

Spalt A 2578 band 2, 1903

Webbansvarig