Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASTRAKANSK as1traka4nsk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-isk Linné Sk. 93 (1751))
Etymologi
[af ortnamnet Astrakan (se ASTRAKAN, sbst.1); jfr t. astrachanisch]
som tillhör l. härstammar från l. förskrifver sig från staden l. guvernementet Astrakan i Ryssland. De .. Astrachanske Tartarinnorne. Iser Folksl. hist. 1: 192 (1807). Lammskinn, af flere varieteter af vanliga fåret .., innan det ännu uppnått sin fulla utveckling eller till och med af ännu ofödda. Dessa sednare få namn af .. Astrakanska eller Ukränska lammskinn, äkta Kalmuckskinn, och äro till färgen svarta, skönt krusiga eller som det kallas moiererade, fina och glänsande. Almström Handelsvar. 442 (1845). En gren af Dons kosaker äro äfven Astrachans kosaker, som .. sedan 1819 utgöra den astrachanska hären. J. T. Westrin i NF 8: 1418 (1884). Det astrakanska ölet. Heidenstam Karol. 1: 333 (1897). — särsk. (numera föga br.) i fråga om vissa slag af äpplen, hvilka anses ursprungligen härstamma från Astrakan; jfr ASTRAKAN, sbst.2 Linné Sk. 93 (1751). Våra så kallade Astracanska Äplen. P. J. Bergius Præs. i VetA 1780, s. 24. Astracansk appel. Möller (1790, under appel). Astracanske eller genomskinliga Äplen. Liljeblad Flora 197 (1798). Röda Astrakanska (äpplen). Eneroth Pom. 2: 3 (1866).

 

Spalt A 2543 band 2, 1903

Webbansvarig