Publicerad 1903   Lämna synpunkter
ASSURERA as1ɯre4ra l. as1u-, äfv. -e3ra2, l. ASSYRERA -sy- (assyrèra Almqvist, Dalin), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr ASSURANS, ASSURADÖR, ASSURÖR.
Ordformer
(adserera Stiernman Com. 1: 663, 674 (1615). asseurera RP 1: 226 (1629))
Etymologi
[jfr d. assurere, holl. assureeren, t. assurieren, äfvensom eng. assure, af fr. assurer, af ä. fr. asseurer, motsv. it. assicurare, span. asegurar (se ASSEKURERA), af lat. ad, till, o. securus (fr. sûr), säker]
1) (föga br.) göra säker, trygga; jfr ASSEKURERA 1 (b). (Ett anfallskrig på tyskt område skulle) bättre försäkra thet Polniska stilleståndet. Och asseurera tullerna för Danzich och Pillow. RP 1: 226 (1629). — refl.: trygga sig (ngt); försäkra sig om (ngt). Arvid (hvars diktsamling gjort lycka) mottog vänliga tryckningar från alla håll med .. varningar och råd; alla ville .. assurera sig en del i hans framgång. Strindberg Röda r. 282 (1879, 1886).
2) i fråga om aftal om ersättning o. d. för möjlig förlust osv.: försäkra; om försäkringsbolag o. d.: lämna försäkring; om försäkringstagare: taga försäkring; jfr ASSEKURERA 2 o. ASSURANS 3. Assurera för (l. mot) eldfara l. hagelskada l. olycksfall. Assurera sitt lif. Han hade för högt l. för lågt assureradt. Assurera, söök (dvs. se) Försäkra. Sjöl. 1667, Reg. Lind (1749, under versichern). Lasten var Assurerad. Törngrenska målet 99 (1801). Den, som assurerar sitt fartyg för sjöskada. E. A. Smith i Tidn. f. idr. 1897, s. 147. — särsk. post. i fråga om värdeförsändelse. SPF 5: 214 (1827). Assurerade bref (sådane som af afsändaren åsättas ett visst värde, hvilket, i händelse af brefs bortkomst, honom ersättes). Almanach 1874, s. B 7 a. Å försändelse, som är afsedd att till postbehandling aflemnas under assurans, skall afsändaren öfverst å adressidan teckna orden ”Assureras för” samt derinvid .. angifva värdet. SFS 1899, nr 78, s. 24. Anm. Hvard. begagnas af posttjänstemän förkortningen ass, n. (best. -et; pl. =), i bet. assurerad försändelse, samt ssgrna ASS-BREF, assureradt bref, ASS-PAKET, assureradt (små)paket; jfr REK. jfr: Ass:bref. Geijer Postförf. 41 (1890).

 

Spalt A 2533 band 2, 1903

Webbansvarig