Publicerad 1902   Lämna synpunkter
-ARTIG, suffix för bildandet af adj. till sbst., i sht ämnesnamn, särsk. namn på mineral
Etymologi
[liksom d. -artig i glas-, sten-artig m. fl. efter t. -artig i berg-, dunst-artig m. fl.]
(†) = -ARTAD (se ARTA V 3); jfr -AKTIG. jfr ASBEST-, BARK-, FISK-, FLINT-, GLAS-, GRANIT-, JORD-, KISEL-, KVARTS-, KÅD-, PEST-, SALT-, SPAT-, STEN-ARTIG m. fl. — Anm. Detta suffix var företrädesvis i bruk (bland naturforskarna) under senare hälften af 1700-talet.

 

Spalt A 2408 band 2, 1902

Webbansvarig