Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARITMETIK ar1itmeti4k l. arit1(aritmeti´k Weste, àritmeti´k Almqvist), r. l. f. (f. Möller (1790), Weste, Lundell; m. Sahlstedt); best. -en; pl. (i bet. 3) -er. Anm. I ä. tid användes ofta den lat. formen arithmetica dels med lat. dels med sv. böjning. Luth Astr. 47 (c. 1575). (Professorn i matematik) bör läsa Aritmeticam, Geometriam (osv.). Lagförsl. 74 (c. 1609). Sätt at igenom politisk arithmetica utröna länders och rikens hushåldning. Berch (1746; boktitel). Han kände arithmetican på sina fem finger. Kexél 2: 61 (c. 1780).
Etymologi
[jfr t. arithmetik, eng. arithmetic, fr. arithmétique, af lat. arithmetica, af gr. ἀριϑμητική (näml. τέχνη), räknekonst, eg. f. till ἀριϑμητικός (se följ.), af ἀριϑμεῖν, räkna, af ἀριϑμός, (an)tal (jfr LOGARITM)]
1) mat. läran om tal, räknelära, räknekonst; särsk. konsten att räkna med siffror, sifferräknelära. Mathematum lector undervisar .. Den nedre (gymnasii-)cirkelen .. i arithmetiquen. Sthms gymn. progr. 1880, s. XXV (i handl. fr. 1778). Räknekonsten (Arithmetiken) lärer att af vissa kända tal härleda andra obekanta, som af de förra bero. Zweigbergk Räknek. 1 (1839, 1861). I Sverige förstår man vanligen med aritmetik detsamma som sifferräknelära. F. W. Hultman i NF 1: 1060 (1876). jfr HANDELS-ARITMETIK. — särsk. [efter eng. political arithmetic, titel på ett af engelsmannen W. Petty (1687) utgifvet arbete] stat. i förb. politisk aritmetik, jämförande statistik hvilken på grundvalen af statistiskt talmaterial uppgör sannolikhetsberäkningar med afs. på vissa ännu ej kända förhållanden. C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 96 (1891). Fahlbeck Stat. typen 1 (1897).
2) sätt att räkna l. handskas med siffror; räknesätt, räknekonst. Nu giör han (dvs. kärleken) af en hel en half, .. / Nu en til två, .. nu utaf tvenne et: / En underlig Arithmetic, et sällsynt räkne-sätt. Lagerlöf Vitt. 26 (c. 1680). Wennerberg 4: 70 (1885). De hade satt en nolla till i mitt kvitto. .. (Jag hade) kunnat förtjäna en smula på den aritmetiken! Zilliacus Hågkomster 106 (1899).
3) konkret: lärobok i konsten att räkna med siffror; räknebok. 1726 .. trycktes hans (dvs. Celsii) Aritmetik. Nordin i SAH 3: 133 (1802, 1807). Forssells arithmetik. C. F. Dahlgren S. arb. 2: 307 (1819). ”Tag hit din Aritmetik!” Almqvist (1842).
Ssgr (till 1): ARITMETIK-LÄRARE1003~ l. 0103~200. —
-TIMME~20. På aritmetik-timmarne .. meddelas äfven undervisning i geometri. Sv:s h. flicksk. 361 (1888).
-UNDERVISNING~0020.

 

Spalt A 2233 band 2, 1901

Webbansvarig