Publicerad 1901   Lämna synpunkter
ARAMEISK ar1ame4isk, äfv. -mä4isk l. -mäj4sk, adj.
Etymologi
[jfr t. aramäisch, eng. aramaic]
adj. till föreg. (Manasses) Arameiska frilla. 1 Krön. 7: 14 (proföfv. 1774). Palmblad Palæst. 87 (1823). Arameiska språket innefattar Syriska och Chaldeiska dialekterna, till hvilka den Ebreiska, efter Propheternas tid, småningom hade närmat sig. Agardh Teol. skr. 2: 68 (1856). Det som stod i skrifvelsen var skrifvet med arameiska bokstäfver och affattadt på arameiska. Esr. 4: 7 (öfv. 1896). jfr: Den arameisk-hebreiska kvadratskriften. O. E. Lindberg i Festskr. t. O. Ekman 143 (1898). — jfr JUDISKT-, KRISTLIGT-, VÄST-, ÖST-ARAMEISK.

 

Spalt A 2065 band 2, 1901

Webbansvarig