Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTROPOLOGISK an1tropolå4gisk l. -tråpå-, äfv. -trω-, äfv. 01—, stundom -lo4g-, i Svld o. Nld stundom -jisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. anthropologisch, fr. anthropologique, af nylat. anthropologicus, tidigast hos O. Casmann (1594), i titeln psychologia anthropologica]
adj. till föreg.
a) till ANTROPOLOGI 1 a. Rydelius Förn. 13 (1718, 1737). Claëson 1: 30 (1857).
b) till ANTROPOLOGI 1 b. O. Montelius i NF (1876). (Det 1873 stiftade) Antropologiska sällskapet i Stockholm ombildades 1877 och heter numera Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Därs. 19 (1895). År 1842 finna vi .. (A. Retzius) för de .. skandinaviska naturforskarne framlägga .. den afhandling ”Om Formen af Nordboarnes Cranier”, som blef .. banbrytande för den antropologiska forskningen. G. Retzius i Ymer 1896, s. 226. De viktigare antropologiska karaktererna (framförallt kroppslängd, kranieform samt ögonens och hårets färg). Därs. 1897, s. 185. jfr: Undersökning af de somatiskt-antropologiska karaktererna hos första klassens beväring. V. Hultkrantz Därs. s. 184. — (†) till 1 b slutet. Sönnerberg Loder Föret. 1 (1799).
c) till ANTROPOLOGI 1 c. Augustinus, som genom den hos honom rådande uppfattningen af synd och nåd gaf den kristna trosläran en utprägladt antropologisk riktning. E. J. Östrand i NF 3: 1324 (1880).

 

Spalt A 1920 band 2, 1900

Webbansvarig