Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTROPOGEOGRAFI an1tropoje1ωgrafi4 l. -tråpå-, l. -je1o- l. -je1å-, l. —0104, äfv. -trω-, äfv. 01—, r. (l. f.); best. -en, äfv. -n.
Etymologi
[af t. anthropogeographie, af tysken F. Ratzel (f. 1844) införd benämning; bildadt af gr. ἄνϑρωπος, människa, o. γεωγραφία (se GEOGRAFI)]
geogr. den del af geografien som afhandlar människans ställning i geografiskt hänseende. NF 19 (1895). Kjellén Inl. t. Sv:s geogr. 15 (1900).

 

Spalt A 1918 band 2, 1900

Webbansvarig