Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTISTROFISK an1tistrå4fisk, stundom 30~20, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. antistrophisch, eng. antistrophic]
adj. till föreg. Den äldsta dithyramben var .. antistrophisk (en vexelsång i hvarandra svarande metrer). Palmblad Fornk. 2: 339 (1845). (Pindarus’ segersånger) hafva i likhet med andra grekiska chorsånger antistrofisk gruppering. A. M. Alexanderson i NF 12: 1290 (1888).

 

Spalt A 1914 band 2, 1900

Webbansvarig