Publicerad 1900   Lämna synpunkter
ANTAGANDE an3~ta2gande (a`ntagande Weste), n.; best. -et; pl. -en.
vbalsbst. till föreg. — särsk.
I. (†) till ANTAGA I 3. — konkretare: företag. Det är till befruchta, dee (dvs. molnen) wårt antagande medelst ett stort regn lära förhindra. A. Wollimhaus i 2 Saml. 1: 117 (c. 1669).
II. till ANTAGA II. — särsk.
1) (†) till ANTAGA II 2. Gästers antagande öfwer Natten. Verelius Ind. (1681, under næturgreida).
2) till ANTAGA II 4 a. Säkerhetsakten förelades Ständerna till antagande. Leopold 5: 331 (1804?). Utskottens förslag skola först i ståndens plena framställas till antagande eller förkastande. RF § 56 (1809).
3) till ANTAGA II 5. — konkretare. Polyteismen eller antagandet af flere Gudar. Nyblæus Rel. upps. 75 (1868, 1874). Antagandet af en sådan (dvs. en själfständig själ) är (för materialisten) en öfverflödig hypotes. Schéele Själsl. 34 (1894). förmodan, mening, tro; (vetenskaplig) hypotes l. teori. Ett (o)rimligt antagande. Ett antagande (som strider) mot verkligheten. Lösa, ogrundade antaganden. Dessa antaganden sakna giltig grund. Leopold (1829) enl. Kindblad (1867). Af det lösligaste antagande beredes ämne till de djerfvaste slutledningar. Rydqvist i SAH 39: 109 (1864). Helt nära låg då antagandet, att de fallit i Slattes våld. Rydberg Vap. 307 (1891). Bestämda uppgifter .. saknas, och det är endast på omvägar man kunnat leda sig till mer eller mindre säkra antaganden. Odenius Celsus 7 (1898).
III. (föga br.) till ANTAGA III 4. I Statsfördraget är innebegrepet antagande af hvar och en .. medborgares beskydd och försvar. Boëthius Nat. 104 (1799); jfr ANTAGA III 4 b. Tilläfventyrs fruktade .. (Erik Menved) äfven, att genom ett kraftigare antagande af Birgers sak ådraga sig fiendtligheter från Norriges sida. Strinnholm Hist. 5: 315 (1854); jfr ANTAGA III 4 c β.

 

Spalt A 1860 band 2, 1900

Webbansvarig