Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANPACKA, v. -ade.
Etymologi
[efter t. anpacken, af an (se AN, adv. II 1 b) o. packen i bet. gripa; jfr nt. anpacken, holl. aanpakken]
(†) gripa, lägga beslag på; angripa (i sht fartyg). The Danske .. hafwa satt til Landz, och .. een hoop Booskap anpackat, slachtadt, och .. insaltat. N. Av. 16 Juli 1657, Extr. Part. De Holländska (hafva) krytzat i Sjön, och hvad för Skepp de anträffade, anpackat. Loenbom Sv. arch. 3: 15 (cit. fr. 1660). General Staterne .. (beslöto) at anpacka Kongl. May:tz Örlogz Skepp. Wederläggn. aff the skiäl, hwilke General Staterne föregifwa t. theras krijgzdecl. C 1 a (1674). Nordberg 2: 57 (1740). — jfr PACKA AN.

 

Spalt A 1659 band 2, 1898

Webbansvarig