Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANONYMITET an1ωny1mite4t l. an1o- l. anå1l. 01004, r. (f. Almqvist (1842), Lundell (1893)); best. -en.
Etymologi
[af t. anonymität, fr. anonymité]
egenskap(en) att vara anonym; inkognito. Bevara sin anonymitet. Iakttaga sträng anonymitet. Under anonymitetens slöja kan personen lättare döljas än personligheten. Han känner sig trygg under anonymitetens mask. Anonymiteten retade ännu mera begäret att få veta författaren. A. Wiborg i Tegnérs ppr 115 (1819). Ett .. med konungens egen hand skrifvet koncept till ofvanstående bref, genom hvilket hans anonymitet blifvit afslöjad. Ljunggren SAHist. 2: 337 (1886). Under den djupaste anonymitet lät jag .. erbjuda denna pjes åt kungl. teaterstyrelsen. De Geer Minnen 2: 228 (1892).

 

Spalt A 1649 band 2, 1898

Webbansvarig