Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANNERSTUGA an3er~stɯ2ga, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sv. dial. annerstuga (jfr Rietz 2), af ANNAN II 1 b o. STUGA]
(i bygdemålsfärgad framställning) eg.: andra stugan; om ett visst rum i äldre bondgårdar i mellersta Sv. På hvar sin sida om den mellersta afdelningen finnes (i äldre bondgårdar i mellersta Sv.) ett större rum, det ena, hvardagsstugan .., det andra, nystugan eller annerstugan, (bestämdt) till förvaring af åtskilliga värdefullare föremål, till herbergerande af anseddare gäster o. d. Uppf. b. 1: 356 (1873). jfr: Annerstufva .. rum på andra sidan förstugan, hvilket ej dagligen begagnas. Rääf Ydre 2: 5 (1859).

 

Spalt A 1626 band 2, 1898

Webbansvarig