Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANKVICKA, v.1 -ade.
Etymologi
(†) lifva, uppmuntra, egga. I Förste Inträd föreställes Örlig Och Krijgz-Guden Mars til Hest, anqwickande Manskapen til Krijgz öffningar. Stiernhielm Lycks. intr. 1 (1650). Som de romare endest ok allenast af Gloria anqwickades, underleete de aldrig at skrifwa opp .. hwad de ährewärdigt hade bedrijfwit. Columbus Ordesk. 35 (1678). Hiärne Vatt. 4 (1683). (Att det) skulle inrättas ett Oeconomie Collegium, .. hwilket skulle anqwicka dem .. til at idka sådana studier. Dens. Anl. 313 (1706).

 

Spalt A 1512 band 1, 1898

Webbansvarig