Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANILIN an1ili4n, n. l. r.; best. -et l. -en.
Etymologi
[af t. anilin, af Fritsche år 1841 bildadt utaf ANIL (se under d. o. 1)]
eg. tekn. basiskt ämne (fenylamin, amidobenzol), som urspr. framställts ur indigo, men nu fabriksmässigt tillverkas af stenkolstjära o. användes för beredning af åtsk. färgstoffer; äfv. namn på dessa färgstoffer, särsk. anilinrödt. Tyget är färgadt med anilin. Berzelius i Årsber. t. VetA 1841, s. 295. På anilins och den dermed beslägtade basen toluidins .. egenskap att genom inverkan af oxiderande medel frambringa vackra färger grundar sig .. en storartad industri. Cleve i NF 1: 775 (1876). Widman Org. kemi 95 (1895). — jfr KLOR-, KRYS-, LEUK-, ROS-, RÅ-, RÖD-, VIOL-ANILIN m. fl.
Ssgr: ANILIN-BLÅ103~2. —
-BLÅTT~2, n. Anilinblått (azulin, azurin) erhölls .. 1861 af de Laire och Girard. Liedbeck Kem. tekn. 775 (1868). Vattenlösligt Anilinblått. Ekenberg (o. Landin) 22 (1894). (mindre br.) i best. anv. Det egentliga Spritlösliga Anilinblått. Därs. 21. —
-BLÄCK~2. Anilinbläcken utmärka sig för mycket rena, kraftiga färger. R. In de Bétou i AHB 122: 52 (1885).
-BRUN~2. —
-BRUNT~2, n. Bruna tjärfärger (anilinbrunt .. m. fl.). SFS 1876, nr 8, s. 6. Havannabrunt (äfv. kalladt) anilinbrunt. Routledge 19 årh. 630 (1878).
-FÄRG~2. färgämne, framställdt ur anilin. Blomstrand Org. kemi 186 (1877). De i handeln allmänna, tunna, refflade julljusen (af paraffin) äro vanligen färgade med anilinfärger. (Ekenberg o.) Landin 705 (1894).
-GRÅ~2. Det så kallade anilingrå. AHB 56: 30 (1871).
-GRÅTT~2, n. SFS 1876, nr 8, s. 5.
-GRÖN~2. Det kristalliserade anilingröna är af gräsgrön färg. AHB 56: 13 (1871). En anilingrön färg. Tekn. tidskr. 1874, s. 115.
-GRÖNT~2, n. SFS 1876, nr 8, s. 6. Anilingrönt, (äfv. kalladt) aldehydgrönt, viridin, emeraldin. Routledge 19 årh. 630 (1878).
-GUL~2. —
-GULT~2, n. AHB 12: 61 (1865, 1890). Anilingult, (äfv. kalladt) krysanilin, fosfin, gisela-gult. Routledge 19 årh. 630 (1878).
-LÖSNING~20. lösning af anilinfärg. AHB 56: 8 (1871).
-OLJA~20. (i industrien använd) blandning af anilin o. toluidin. AHB 56: 24 (1871). Cleve i NF 1: 775 (1876).
-ORANGE~02. SFS 1876, nr 8, s. 5. Victoriagult, Victoriaorange, Anilinorange, Saffransurrogat .. bildar ett rödt pulver, som lätt löses i vatten ..(, hvilket då får) en starkt gul färg. (Ekenberg o.) Landin 937 (1894).
-PURPUR~20. AHB 56: 30 (1871). Anilinpurpur, (äfv. kallad) Perkins violett, mauve, mauvein, indisin, violin etc. Routledge 19 årh. 629 (1878).
-RÖD~2. Wenström (1891).
-RÖDT~2, n. Tillverkningen af anilinrödt (som i handeln går under namnen fuksin, azalein, solferino, magenta, rosein) började 1859 i en fabrik i Lyon. Cleve i NF 1: 775 (1876). Anilinrödt (är) på en gång det billigaste och det vackraste af alla färgämnen. Dens. Därs. 776. —
-SALT~2, n. AHB 56: 17 (1871).
-STOFT~2. fint pulveriseradt anilin. SD (L) 1898, nr 497, s. 4.
-SVART~2, adj. —
-SVART~2, n. SFS 1876, nr 8, s. 5. Anilinsvart, (äfv. kalladt) indigosvart, Lukas-svart, Peterson’s svart, jetolin. Routledge 19 årh. 630 (1878). Uppf. b. 3: 398 (1897).
-SVÄRTA~20, r. l. f. AHB 56: 16 (1871).
-VIOLETT~002, adj. —
-VIOLETT~002, n. Anilinviolett (anileïn, indisin, phenameïn, harmalin, violin, rosolan, mauveïn) upptäcktes .. 1856 af W. H. Perkins. Liedbeck Kem. tekn. 774 (1868). SFS 1876, nr 8, s. 6.

 

Spalt A 1467 band 1, 1898

Webbansvarig