Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANIMERA an1ime4ra äfv. -e3ra2, v. -ade; vbalsbst. -ANDE, -ING (mindre br.).
Etymologi
[efter t. animieren l. fr. animer]
eg.: lifva.
a) (mindre br.) söka intressera l. ”göra lifvad”, uppmuntra. RARP 3: 233 (1642). Allenast han blifwer med någon sublevation till (kopparsticks-) konstens idkande animerad. C. Örnhiälm i Ant. saml. 87 (1683). De animerade sina landsmän att deltaga i .. finansoperationer. SD (L) 1896, nr 465, s. 5.(†) Husett Österrijke .. hafwer sökt att animera Pohlen i krigh emoth K. M:tt. RARP 6: 323 (1658).
b) i p. pf. ss. adj.: liflig, lifvad, upprymd. Stämningen var mycket animerad. SP 1780, s. 425. Balen tycks bli ytterst animerad; / Alla prata, ingen hörer på. Wennerberg 2: 183 (1849, 1882). (Musik-)kapellet .. har .. haft att glädja sig åt en .. animerad publik. GHT 1895, nr 230, s. 2.

 

Spalt A 1470 band 1, 1898

Webbansvarig