Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANHÄNGSLIG, adj.
Etymologi
[Ordet, hvilket anträffats endast hos Schroderus, är sannol. bildadt af denne i analogi med FÄNGSLIG, ÄNGSLIG, KONUNGSLIG o. d.; jfr för öfr. ANHÄNGA II]
1) (†) = ANHÄNGIG 1. (Ön) som tilförende medh en Broo .. hadhe warit anhengzligh widh landet Attica. Schroderus Liv. 899 (1626).
2) (†) = ANHÄNGIG 3. (Pyrrhus) hafwer .. hafft then Konsten til at göra sigh andre Menniskior anhengzlighe och benägne. Schroderus Liv. 527 (1626; t. anhängig). (De) som thet Romerske partijt anhengzlighe woro. Därs. 543. Därs. 789.
3) (†) som beror på; jfr ANHÄNGA II 4. Hwadh orsaken angår .. är hon icke them Romarom anhengsligh. Schroderus Liv. 490 (1626).

 

Spalt A 1464 band 1, 1898

Webbansvarig