Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANIMAL an1ima4l, adj.
Etymologi
[jfr t. animal, fr. animal, af lat. animalis, lefvande, till animal, djur. Om andra besläktade ord se under ANDE]
1) som tillhör djurlifvet; i sht motsatt dels VEGETATIV, dels PSYKISK; äfv.: sinnlig. Ju mer den animala värmen beröfvas kroppen genom yttre köld, dess mer contraheras blodkärlen. Wistrand Forens. 225 (1838). Animala kallar man de lifsförrättningar, som äro egendomliga för djuren. Jäderholm i NF 1: 777 (1876). En .. man med starka animala instinkter. Wirsén i PT 1897, nr 117 A, s. 3. — särsk. i uttr. animal magnetism, ä. beteckning för vissa nervösa o. hypnotiska förh. Inledning till kunskapen om den animale magnetismen. (1786; boktitel). Den animala magnetismen har numera öfvergått i moderna former, en mystisk, till en del ingående i spiritismen .., och en vetenskaplig i hypnotismen. F. Björnström i NF 10: 1421 (1886).
2) = ANIMALISK 2; numera i sht i uttr. animal vaccin, vaccin hämtad från djur (ej från människor). Uhrström Hemläk. 722 (1881, 1886). K. Linroth i Ill. hels. 714 (1889). — (mindre br.) Det gör tilfyllest at lägga azote (dvs. kväfve) til vegetala ämnen för at dem til animala förändra. Sparrman Fourcroy 106 (1795). Dalin (1850). Animala produkter. Forssell Stud. 2: 163 (1888).
Ssgr: ANIMAL-MAGNETISK103~020. Broberg i NF 1: 781 (1876).
-MAGNETISM~002. (föga br.) = animal magnetism. Dalin (1850). Sundén (1885).

 

Spalt A 1468 band 1, 1898

Webbansvarig