Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGORISK aŋgå4risk, äfv. 4-, adj.
till stadsnamnet ANGORA; jfr föreg. Hvad .. angår Angoriske Getafvelen .. ty kommer hvar och en, som har sådane Getter, att undfå 30 proCents Præmium för alt thet Kamelhår, som han til Stoft-Fabriquerne försäljer. Kungör. ang. får- och getafveln 15 Juni 1770. Kamelhår eller angoriskt gethår. Synnerberg 1: 175 (1815). Angoriska Kaninen. Nilsson Fauna 1: 448 (1820, 1847). Drottningens älsklingshund .. hvit och lurfvig som ett angoriskt får. Crusenstolpe Mor. 1: 104 (1840).

 

Spalt A 1431 band 1, 1898

Webbansvarig