Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGORA aŋgå3ra2, äfv. aŋgω3ra2, äfv. 040, i bet. 1 f.||ig. l. r., i bet. 2 r. l. f.; best. -an; pl. (i bet. 1) -or.
Etymologi
[elliptiskt för ssgr med Angora, namn på en stad i det inre af Mindre Asien]
1) [jfr fr. angora i samma bet.] (mindre br.) angorakatt. Det fans (på kattutställningen i Paris) präktiga exemplar af alla kulörer och sorter: långhåriga angoror, korthåriga jamare. SD (L) 1896, nr 459, s. 4.
2) angoratyg. (Vårkappan) förfärdigas af sammet, .. angora eller dylikt. N. journ. f. damer 1856, s. 70.
Ssgr (bildade med stadsnamnet ANGORA, ofta elliptiska): ANGORA-FRANS030~2, af (äkta l. imiteradt) angoraskinn. Kappan kantas nedomkring med en 15 cent. bred angorafrans. Freja 1875, s. 15.
-GARN~2, spunnet af angoraull. Hvitt och gredelint angoragarn. Iduna 1865, s. 4.
-GET~2. en i trakten af Angora inhemsk varietet af get, Hircus angorensis. Hasselquist 206 (c. 1750). En annan varietet (af tama geten, Capra hircus) är angora- eller kamelgeten, med .. tofvig och silkeslik ull, som stundom räcker nästan ända till marken. Stuxberg Rebau 1: 310 (1879).
-HUD~2, af angoraget. Får- och angorahudar, blekta eller färgade. FFS 1894, nr 16, s. 43.
-HÅR~2. Angorahår, falskligen kalladt kamelhår, .. erhålles af Angorageten. J. Landin i Prakt. handb. 1: 198 (1886).
-KANIN~02. Nilsson Fauna 1: 447 (1847). Angora-kanin l. Silkeshare, .. en i trakten af Angora inhemsk varietet af kanin, hvilken .. utmärker sig genom en lång, silkesfin hårbeklädnad. Smitt i NF (1876).
-KATT ~2. djurarten Felis maniculata domestica angorensis. jfr ANGORA 1. Nilsson Fauna 1: 112 (1847). Divaner, kuddar, mattor, / mjuka som angorakattor. Sturzen-Becker 3: 216 (1861). Angorakatt .. en i nejden af Angora inhemsk, tämligen storväxt varietet af katt, utmärkt genom silkesfint, fingerlångt hår. Smitt i NF (1876).
-MATTA~20, af (äkta l. imiteradt) angoraskinn. —
-SKINN~2, af angorageten. SPF 1852, s. 87.
-TYG~2, af angoragarn. —
-ULL~2. Angoraull (Mohairull, poil de chèvre; äfven, ehuru origtigt(,) benämnd kamelull) .. erhålles af Angorageten. Ekenberg (o. Landin) 21 (1894).

 

Spalt A 1430 band 1, 1898

Webbansvarig