Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANGLISK 4lisk l. 4gl-, adj.
Etymologi
[jfr t. anglisch samt mlat. anglicus]
adj. till ANGLER. — särsk. till I. Ett .. angliskt skepp. Rydberg Sing. 91 (1865, 1876). Spår af det angliska namnet påträffas .. flerestädes i Tyskland. R. Tengberg i NF 1: 766 (1876). — jfr NORD-, SYD-ANGLISK.

 

Spalt A 1429 band 1, 1898

Webbansvarig