Publicerad 1898   Lämna synpunkter
ANALYTISERA an1aly1tise4ra l. 010—, l. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr ANALYS.
Etymologi
[sannol. bildadt till lat. analyticus efter mönstret af PRAKTISERA, TEORETISERA o. d. i förh. till PRAKTIKUS, TEORETIKUS o. d.]
(numera föga br.) = ANALYSERA (se anm. till d. o.). — särsk.
b) = ANALYSERA b. Analytiseringen af det främmande språkets enskilda ord. Ramström Underv.-verken i Sv. 59 (1833).
c) = ANALYSERA c. SP 1779, s. 569. Analytisera dess (dvs. talets) hufvudinnehåll. Tiden 1848, nr 208, s. 1.
d) = ANALYSERA d. A. G. Silfverstolpe i LBÄ 42—43: 31 (1800). Snellman El.-curs 1: 51 (1837).

 

Spalt A 1246 band 1, 1898

Webbansvarig