Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMERIKANSK am1erika4nsk l. 01— (america´nsk Weste).
Ordformer
(-anisk S. Rosenhane i HSH 31: 31 (1663), Heinrich (1814). -ansk Kalm 2: Reg. (1756) osv. amrikansk Heidenstam Dikter 109 (1895; i vers))
Etymologi
[jfr holl. amerikaansch, t. amerikanisch]
adj. till AMERIKAN l. till AMERIKA. Amerikanska äpplen. Amerikanskt fläsk. Amerikansk plog. Amerikansk humor. Thet Americaniske Compagniet. S. Rosenhane i HSH 31: 31 (1663). Den Americaniske Provincien Nya Sverige. Holm N. Sv. 27 (1702). Americanske örter. Kalm 2: Reg. (1756). Det Americanska Kriget. Ad. prot. 1789, s. 676. Amerikansk företagsamhet. Engberg Schweiger-Lerchenfeld 314 (1881). Så konstnärligt slipade glasvaror (som de i Chicago utställda) skall man få leta efter, men så voro också priserna ”amerikanska”. R. Falck i Tekn. tidskr. 1895, A. K. s. 12. — särsk. i åtsk. stående förb., t. ex.:
a) i naturvetenskapliga (etnografiska osv.) benämningar. Amerikanska vattenpesten, växten Elodea Canadensis Michx. Amerikansk aloe, se ALOE 3. Amerikansk krusbärsbuske, kaktéväxten Pereskia aculeata Mill., samt amerikanska krusbär, frukten af nämnda växt (Düben Nat. fam. 142 (1841), Sandahl i NF 12: 951 (1888)). Amerikansk sagopalm, palmen Mauritia flexuosa Lin. (Düben Nat. fam. 267 (1841)). Amerikanska lejonet, djurarten Puma concolor; kuguaren. (Brehm 1: 104 (1874)). Amerikanska gåsen, en stjärnbild på södra himmelshemisferen, Tukanen (Hiorter i VetAH 7: 223 (1746), NF 16: 895 (1892)). Den amerikanska (människo-) rasen. Indianerna bilda en egen ras, den s. k. amerikanska eller röda rasen. Almkvist i NF 7: 515 (1883). Amerikanska språk. Intet språk i gamla verlden .. liknar (så mycket) de amerikanska (som baskiskan). Stjernström Whitney 251 (1880).
b) amerikansk duell. Ett eget slags duell är den s. k. amerikanska duellen, hvarvid de bägge kämparna kasta lott om lifvet och den tappande förpligtar sig att inom viss bestämd tid döda sig sjelf. NF 3: 1538 (1880).

 

Spalt A 1193 band 1, 1898

Webbansvarig