Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMERIKAN am1erika4n l. 01- (america´n Weste), m.; best. -en (american Holm N. Sv. 121 (1702), Lidner 1: 85 (1784)); pl. -er.
Etymologi
[jfr holl. amerikaan, eng. american; bildadt af Amerika i analogi med AFRIKAN]
Anm. Af de eg. liktydiga orden amerikan o. AMERIKANARE begagnas det förstnämnda, delvis på grund af Rydqvists förord SSL 2: 344, mest i det lärda språket o. andra högre stilarter, hvaremot det senare har bestämd öfvervikt i hvardagsspråk o. ledigare skriftspråk. I ssgr o. andra stående förb. samt härledda anv. (se AMERIKANARE 2, 3) har det ena l. andra ordet företräde, allt eftersom förb. väsentligen tillhör den förra l. den senare stilarten. — Se för öfr. anm. till AMERIKANER.
1) (†) indian. Columbus Ordesk. 3 (1678). (Virginiens) infödde Inwånare the American- eller Indianer. Holm N. Sv. 110 (1702). Kalm 2: Reg. (1756). J. G. Oxenstierna 4: 331 (1815). jfr AMERIKANSK a.
2) allmännare: invånare i Amerika, i sht Nordamerikas Förenta stater. Lagerström Engl. vägvis. 177 (c. 1730). Americaner, eller i America födda (personer af fransk härstamning). Kalm 3: Reg. (1761). Hvad? Du Amerikan din fosterjord förglömmer? Lidner 1: 86 (1784). Till .. (negerns) rasfel sällade sig nu den frie amerikanens. Engberg SchweigerLerchenfeld 317 (1881). Amerika för amerikanerna. SD (L) 1897, nr 254, s. 1. — jfr ANGLO-, NORD-, SYD-AMERIKAN m. fl.
Ssg: AMERIKAN-GRÖNT10— l. 0103~2. (föga br.) Mag. f. konst 1: 104 (1824).

 

Spalt A 1192 band 1, 1898

Webbansvarig