Publicerad 1898   Lämna synpunkter
AMERIKANARE am1erika4nare l. 01—, l. —302, m.; best. -en, hvard. o. i poesi äfv. -n; pl. =.
1) = AMERIKAN (1 o.) 2. Svensk! fatta glaset i din hand, / Och klinga med Amerikanarn. Wallin Vitt. 2: 159 (1837). Kindblad (1867; enda hos K. förek. form). Rydberg Rom. d. 296 (1882). Lundell (1893). Topelius Vint. III. 2: 148 (1897).
2) [jfr eng. american] fartyg af amerikansk nationalitet. Tvenne fartyg: det ena en Amerikanare. Gosselman Col. 1: 9 (1828, 1830).
3) (föga br.) om Förenta staternas flagga. Carlén Köpm. 1: 267 (1860).
Jfr NORD-, SVENSK-, SYD-AMERIKANARE samt anm. till AMERIKAN.

 

Spalt A 1192 band 1, 1898

Webbansvarig